cad

Търсене

Общи условия

 

Общи условия за ползване на електронния магазин  Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com

 

I. Общи разпоредби

1. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com е e сайт за покупко-продажба на:

 • Специализирани 3D мишки, предназначени за работа с CAD/CAM/CAE пакети;
 • CAD/CAM/CAE софтуерни решения;
 • Книги, учебници и всякаква техническа литература;
 • 3Д принтери;
 • 3Д скенери;
 • Решения за умни домове и офиси.

Общите условия за ползване на сайта уреждат отношенията между Потребителя на сайта и неговият собственик, наричан условно с името на сайта Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com и имат силата на Договор, съгласно разпоредбите на българското законодателство. С прочитането и приемането на тяхното съдържание и поставените от тях специфични условия Потребителят декларира съгласието си с тях и ги приема.
Промени на Общите условия могат да бъдат направени от Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com по всяко време и могат да имат всякакъв характер, като тези промени ще важат винаги занапред във времето, т.е. няма да имат обратно действие. Всички промени ще бъдат отразявани в настоящите Общи условия. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com си запазва правото да променя Общите условия без предварително да уведомява за това.

2. Сайтът Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com е изключителна собственост на:

„Пауър Медиа Груп” ЕООД
ЕИК BG 200488765

3. Всяко копиране на целия или част от сайта, настоящите Общи условия или каквото и да е друго съдържание, ще се счита за нарушение на правилата за интелектуална собственост – авторски и сродните на тях права и ще доведе до ангажиране на Вашата отговорност по предвидения за това съдебен ред.

II. Покупки от сайта. Общи условия, съдържание на Договора за покупко-продажба

1. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com продава вещ, която се задължава да предаде на Потребителя /в офиса или чрез доставка с куриер/ в годно за употреба състояние, а Потребителят е длъжен да я приеме и да заплати обявената от Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com цена. Приложими са правилата за Договора за покупко-продажба на движими вещи според разпоредбите на Търговския закон. При празнота в последните се прилага норма по аналогия, а при липса на такава – добрият търговски обичай.
2. След избора на стока и добавянето й в кошницата за пазаруване, Потребителят е длъжен да попълни коректно своите данни, след което да финализира сделката. В момента на финализация на сделката последната се смята за сключена и има обвързващата сила на граждански договор за двете страни по нея. В случай, че настъпят промени в данните на Потребителя, последният е длъжен да уведоми Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com на посочените телефони или имейл за това незабавно. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com не носи отговорност за грешна доставка при неверни данни или данни, коригирани след изпращането на стоката.
3. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com има правото по свое усмотрение да администрира потребителски профили – да променя такива с неверни данни, да трие явно невалидни профили, да ги спира временно и други подобни действия.

III. Гаранция и сервиз

1. Гаранционните срокове на продаваните от Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com стоки са посочени за всеки един артикул:

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване.

Гаранцията е валидна само, ако по време на гаранционния период и при правилна експлоатация артикула покаже фабричен дефект!
Внимание! Магазинът не осигурява гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, ремонт от неоторизирани лица и фирми, както и при други външни въздействия.
В тези случаи ремонтите са за сметка на потребителя и гаранцията отпада.
Гаранцията е невалидна при препродажба на устройството.
Гаранционни мишки се заменят в срок от 20 (двадесет) дни.
 

IV. Права и задължения на страните:

1. Потребител:

 • Потребителят има право да получи поръчаната стока точно според описанието на Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com, в описания вид, качество и количество.
 • При доставката потребителят е длъжен да провери стоката за явни недостатъци, дефекти или повреди от доставката, съответствие със заявеното и доставено, наличие на аксесоари като зарядно устройства и други описани в характеристиката на модела.
 • Потребителят има право на рекламация при наличие на основателна причина в срок от 7 работни дни от получаването на стоката, ако е по куриер, или веднага, ако се взима на място в офиса на Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com. Рекламацията се извършва пред служител на Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com или ако продажбата е по куриер – с връщане на стоката до адресанта, придружена с бележка с подробно описание на проблема. Преди тази стъпка обаче, Потребителят е длъжен да се свърже с Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com и да опише проблема. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com винаги е готов да съдейства за неговото разрешаване.
 • Потребителят има право да се запознае подробно с качествата на стоката, която възнамерява да закупи, да отправи запитване по имейл или телефон до Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com. Потребителят има и всички права, уредени в Закона за защита на потребителя.
 • Потребителят е длъжен точно да посочи своите данни при поръчка на стока от сайта. При изпращане с куриер Потребителя е длъжен да заплати стоката в деня на нейното получаване в посоченото от него населено място и съответната куриерска служба.

2. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com:

 • Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com e длъжен да се отнася към своите клиенти с грижата на добър търговец. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com заявява, че при възникнали недоразумения със стоки, цени и доставки, ще съдейства по всички възможни законни начини на Потребителя за разрешаване в полза на последния.
 • Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com е длъжен да посочва описание за всяка една стока в сайта, но същевременно с това не се ангажира с абсолютно съвпадение между описанието и стоката, доколкото описанията се предоставят от производителя на стоките.
 • Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com предупреждава, че използването на търговски марки на продуктите, техни снимки и описания, както и авторско съдържание на сайта се преследва както от гражданското, така и от наказателното право.
 • Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com заявява, че ще направи всичко по силите си за това Потребителят да остане доволен както от стоките, така и от обслужването.

V. Цени, заплащане на покупка

 1. Всички цени показани на този уеб-сайт са в български лева с включено ДДС. За всяка поръчка "Пауър Медиа Груп" ЕООД издава фактура.

            2. Заплащането става при плащане на куриерската служба/куриера при доставката на стоката, през системата за разплащания PayPal или чрез дебитна/кредитна карта, по банков път.

               За заплащане по банков път:

               Нашата сметка е:

               Сметка в лв/BGN:

               Банка ДСК, кпон "Христо Ботев"

               IBAN BG13STSA93000016489759

            3. Винаги важи цената към момента, в който Потребителят избере опцията „Поръчай” в нашия сайт.

            4. Сайтът Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com работи без прекъсване и денонощно. Въпреки това Ви уведомяваме, че доставките, както и самите поръчки се обработват и извършват от Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com в следното работно време:

Понеделник – Петък от 09.00 часа до 17.00 часа българско време
 

VI. Доставка


Всички продукти заявени в Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com се доставят с куриер или се вземат на място от офиса на магазина на адрес посочен в началото на този документ.
Всички поръчки при изпращането с куриер или на място са придружени от:

 • Продуктът като отражение на заявката направена през сайта
 • Гаранционна карта от производителя
 • Стокова разписка/фактура

VII. Приложими закони, конфиденциалност, заключителни разпоредби

 1. Използването на този уеб-сайт във всички отношения се регулира от законите на Република България – материалните и процесуалните такива. Споровете се решават от компетентния български съд, според естеството на спора, неговия предмет и териториалния принцип.
 2. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com се грижи внимателно за сигурността на потребителите си, регистрирани в сайта. Вашите данни, които предоставяте при попълване на поръчката Ви се съхраняват при нас и не се предоставя на трети лица. Данните Ви могат да бъдат предоставени единствено и само на компетентните държавни органи след основано на закона писмено разпореждане на Прокурор, Съдия или други предвидени в ГПК органи на правосъдието или органите на МВР.
 3. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com Ви уведомява, че „бисквитките“ (Cookies), които по своята същност са неголеми по размер файлове, които се съхраняват на Вашия компютър във връзка с посещението на нашия сайт, се ползват за статистически цели. Целта ни е да направим по-добър сайт за Вас и тези файлове помагат за това.
 4. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com може да публикува линкове към други сайтове с информативна цел. Моля, имайте предвид, че Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com не носи отговорност за съдържанието им по какъвто и да е повод. Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com Ви препоръчва, преди да започнете да използвате външните сайтове, да се запознаете и с техните Общи условия за ползването им, както бяхте така любезни да се запознаете с нашите.

Cadcamcae.bg / cad-eshop.webnode.com Ви пожелава приятно пазаруване в нашия сайт.

 

© 2011 "CAD ДАЙДЖЕСТ" Всички права запазени.