cad

Търсене

Виртуално инженерство

Виртуално инженерство
Special offer
Product no.: AD189
Price excl. tax: 96,00 лв.
Price (incl. tax): 115,20 лв.

Виртуално инженерство  За момента тиража е изчерпан!

Автори:

проф. д-р инж. Георги Тодоров, ТУ - София;

гл. ас. д-р инж. Константин Камберов, ТУ - София;

В тази книга са разгледани технологиите CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/RAPID TOOLING и техните производствени исвързани технологии, обощени под възприетото напоследък название "виртуално инженерство", използващо компютърните технологии в максималните им възможности и по най-ефективен начин за подпомагане работата на инженера. 

Виртуалното инженество е мощна технология за развитие на иновативни продукти, както и към процеса на тяхното внедряване, производство, сервизиране или в цялост - към целия жизнен цикъл на изделието.

Изд. 2015 г., ISBN 978-619-7171-15-0

705 стр.

 

© 2011 "CAD ДАЙДЖЕСТ" Всички права запазени.